0,00 zł
0 artykuły

do kasy

MODEL TRI-ANTHROPO-TYPE

Istota odkrycia

 1. Cała ludzka populacja dzieli się na 3 grupy antropologiczne A, B, C
 2. Konsekwencją tego podziału są subtelne różnice w fizjologii i budowie szkieletowej, poziomie hormonów w organizmie, zwiększona aktywność różnych części mózgu i zróżnicowana flora bakteryjna układu pokarmowego.
 3. W/w różnice wpływają na przyswajanie różnych pierwiastków niezbędnych do utrzymania homeostazy organizmu:
  • Typ A ma zaburzone przyswajanie Manganu (Mn)
  • Typ B ma zaburzone przyswajanie Magnezu (Mg)
  • Typ C ma zaburzone przyswajanie Miedzi (Cu)
 4. Jako zaburzenie określane są zarówno niedobór jak i nadmiar danego minerału co pociąga za sobą całą lawinę skutków chorobotwórczych w organizmie do bardzo poważnych chorób włącznie.
 5. Konsekwencją tych zaburzeń są charakterystyczne dla każdego typu cechy osobowościowe: temperament, charakter, jak również schematy zachowań w określonych sytuacjach.
 6. Zaburzenia te można korygować odpowiednią dla każdego z typów odpowiednią dietą.
 7. Każdy z typów ma także określone predyspozycje psychofizyczne.
 8. Typ jest dziedziczny, kierunek dziedziczenia (od mamy lub od taty) ma także wpływ na cechy charakterologiczne
 9. Dla zdrowia niezmiernie ważna jest rola światła dziennego które podtrzymuje życie wszystkich światłolubnych organizmów żywych w tym także ludzi.

Model Tri-Anthropo-Type Paschalidis uświadamia, że nie tylko jesteśmy tym, co jemy, ale przede wszystkim jesteśmy tym, o czym myślimy i to ten właśnie wymiar myślowo- duchowy osoby ludzkiej jest najważniejszy w naszym życiu. Celem życia osoby wg modelu jest ludzkie szczęście czerpanie radości życia i dzielenie się swoja radością z innymi. Na określenie tego celu G. Paschalidis wprowadza nowe określenie „Zmysł Miłości” jest to zarówno zmysł którym potrafimy odbierać szczęście / miłość jak i zmysł którym potrafimy miłością obdzielać. Stąd też w swojej pierwszej książce na swoim przykładzie nawołuje do otwarcie się na Miłość. To otwarcie powoduje, że możliwe stają się rzeczy, których nauka na razie nie potrafi wytłumaczyć, np.: remisja chorób uznawanych za śmiertelne.

Model Tri–Anthropo-Type Psachalidis znajduje zastosowanie praktycznie w każdej z dziedzin ludzkiej aktywności: w ochronie zdrowia i leczeniu, biznesie, sporcie, psychologii, socjologii, sztuce kulinarnej, żywieniu, wychowaniu, edukacji, budowaniu i utrzymaniu relacji miedzy ludzkich, doborze partnerów, etc.