0,00 zł
0 artykuły

do kasy

Nikolaos Lazaridis

Grek na stałe mieszkający w Polsce, od wielu lat czynny manager wysokiego szczebla, wybitny specjalista z zakresu Coachingu grupowego i Executive coachingu. Tłumacz książek George Paschalidisa, propagator modelu Tri-Anthropo-Type w biznesie. Ambasador fundacji Tri–Anthropo-Type w Polsce. Uczy szybkiego określania typów osobowości na podstawie zachowań ludzkich i stosowania odpowiednich metod perswazji i komunikacji pozawerbalnej i werbalnej odpowiednich dla każdego typu.