0,00 zł
0 artykuły

do kasy

George Paschalidis

566effd686a76.jpg George Paschalidis jest Grekiem, odkrywcą cech antropologicznych potwierdzających podział ludzkiej populacji na 3 typy antropologiczne. Jest twórcą Modelu Tri-Anthropo-Type Paschalidis (3AT), który opisał i opisuje w swoich bestselerowych książkach sprzedawanych w dziesiątkach milionów na całym świecie. Model Tri-Anthropo-Type Paschalidis uzasadnia występujące u ludzi różnice zarówno cech psychologicznych jak i fizjologicznych. Odkrycie to cieszy się ogromnym zainteresowaniem świata nauki i jest szeroko prezentowane na kongresach naukowych na całym świecie, m.in.:

  • 20th World Congress of Psychiatric Genetics in Hamburg,
  • World Congress on Education in Dublin,
  • 9th International Conference of Aerospace, Sea, Extreme and Ecological Medicine in Moscow

G. Paschalidis za swoje odkrycie został wielokrotnie odznaczony prestiżowymi nagrodami:

  • 9th International “Giuseppe Sciacca” Award in 2010 (Vatican City Pontificia Universita Urbaniana)
  • Greek Unesco Club Of Art, Discourse And Science Award” in 2012. In June 2012, the “Three Human Type Model” was presented at the 18th Annual International
  • Conference on Neuroscience and Biological Psychiatry in New Orleans. In October 2012

Certyfikaty, wyróżnienia i nagrody