0,00 zł
0 artykuły

do kasy

Techniki kulinarne

Smażenie
Najistotniejszym czynnikiem przy smażeniu jest tłuszcz. Ma on bezpośredni wpływ na zatruwanie (bądź nie) potrawy i naszego organizmu, przy czym zatrucie, które może powodować nie jest może śmiertelne, ale może być śmiertelnie poważne. Tłuszcz staje się trucizną po przekroczeniu tzw. temperatura dymienia. Dlatego też proces smażenia powinien odbywać się na właściwie dobranym tłuszczu i powinien być jak najkrótszy.
Co to jest temperatura dymienia lub punkt dymienia?
To punkt na skali termicznej, po przekroczeniu którego używany tłuszcz zaczyna się palić i dymić, mówiąc wprost: osiągnięcie tego punktu całkowicie dyskwalifikuje ze spożycia tłuszcz i potrawę w nim obrabianą. Chemicznie tłuszcz, a ściślej – kwasy tłuszczowe, po przekroczeniu temperatury krytycznej rozpadają się na glicerol i kancerogenną akroleinę oraz inne mało przyjemne substancje