0,00 zł
0 artykuły

do kasy

Pan George Paschalidis został wyróżniony
Międzynarodową Nagrodą w Dziedzinie Literatury

Nagroda w Dziedzinie Literatury

Pan George Paschalidis został wyróżniony
Międzynarodową Nagrodą w Dziedzinie Literatury
przez Fundację Giuseppe Sciacca
City of Vatican. za jego wkład w wiedzę o człowieku i w rozwój nauki.