0,00 zł
0 artykuły

do kasy

Business

Innowacyjne odkrycie 3AT Business dedykowane jest dla:
 • przedsiębiorców
 • inwestorów
 • osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą
 • właścicieli firm
 • pracodawców
 • managerów
 • liderów
 • pracowników

3AT Business daje rozwiązania pomocne lub niezbędne do zarządzania i admini. Dzięki temu poznasz metody skutecznego zarządzania w biznesie, korporacji, firmie, udoskonalisz zarządzanie zasobami ludzkimi HR i relacjami publicznymi PR.

Doradztwo zawodowe oparte na 3AT Business zapewni rozwój i sukces firmy, karierę i kompetentność pracowników.
Taktyki komunikacji, które łączą mechanizm działania ludzkiego mózgu, ludzkich osobowości, zachowań, sposobów percepcji, emocjonalnego i biologicznego funkcjonowania są kluczem do owocnego prowadzenia przedsięwzięcia, co da wymierne korzyści oraz satysfakcję na wszystkich płaszczyznach struktury firmy.

3AT Business oparty na ludzkiej typologii, daje możliwość kadrom kierowniczym do wykorzystania go w trzech taktykach:

 • Ponowne rozpatrzenie i restrukturyzacja firmy
 • Głębsze zrozumienie myślenia konkurentów oraz klientów
 • Rozszerzenie sieci sprzedaży w oparciu o rodzaje grup docelowych

Jednocześnie, pracownicy mają najlepszą możliwą współpracę i komunikację z ich kolegami z pracy oraz z przełożonymi, co skutkuje wzrostem produktywności w sektorze każdej firmy.

3AT Business proponuje nową kulturę korporacyjną dotyczącą zachowania i zwyczajów, wzmacnia tożsamość firmy (branding), więc w rezultacie staje się ona coraz bardziej atrakcyjna dla pracowników, ze względu na doskonałą kooperację i koegzystencję. Zapewnia to przewagę konkurencyjną i gwarantuje najlepsze możliwe przypisywanie zadań oraz możliwie bezkonfliktową ich realizację oraz skuteczne i szybkie osiągnięcie celów.

Szkolenie z zakresu 3AT Business dostosowane jest do trzech grup docelowych (A, B, C) w każdej z niżej wymienionych:

 • 3 typów ludzkich osobowości
 • 3 rodzaje sprzedawców
 • 3 sposoby reklamy
 • 3 sposoby sprzedaży
 • 3 grupy docelowe

Ponadto 3AT Business umożliwia prawidłową ocenę umiejętności pracowniczych i umieszczenie właściwych osób na właściwych stanowiskach tak, by mogły one wykorzystać swój pełny potencjał i przyczynić się do sukcesu.

Szkolenie z zakresu 3AT Business pozwoli na łatwe rozpoznanie mechanizmów motywujących, skutecznych dla indywidualnych pracowników firmy.

Jest to także przydatne narzędzie w kontakcie z klientami, konkurencją i wpół-przedsiębiorcami.

Osoby, które poznały i stosują zasady 3AT, są w stanie:

 • Rozpoznać mocne strony i wykorzystać je.
 • Rozpoznawać słabości i przezwyciężyć je.
 • Umieścić odpowiednich ludzi w odpowiednim miejscu.
 • Wiedzieć jak motywować pracowników o różnych typach osobowości.
 • Uzyskać maksymalną wydajność pracy.
 • Wzmocnić ducha zespołu, osiągnąć harmonijne relacje.
 • Poznać osobowości, zalety i słabości klientów i dostawców.