0,00 zł
0 artykuły

do kasy

Medical

Każdy z typów antropologicznych 3AT ma predyspozycje do różnych chorób dokładniejszy ich opis dr. G Paschalidis zawarł w książce „Otwarcie Miłości, Droga Życia”. Najistotniejszym czynnikiem mającym wpływ na stan zdrowia to poziom zaburzeń hormonalnych , który wywoływany jest stresem, złym odżywianiem, i brakiem kontaktu ze światłem dziennym i kosmicznym promieniowaniem magnetycznym.
Dr Paschalidis zdefiniował skalę zaburzeń hormonalnych a wieloletnie badania kliniczne pozwoliły na tą skalę nałożyć choroby na które dotykają osób o określonym poziomie zaburzenia. Organizm ludzki funkcjonuje bardzo dobrze, kiedy zaburzenia hormonalne nie przekraczają 20% skali G. Paschalidisa.
Aktualnie średni poziom zaburzeń przekracza 45% , co w konsekwencji powoduje dramatyczny wzrost zachorowań, obniżenie jakości życia.

Stres

Za główną przyczynę wzrostu zaburzeń uważa się stres który jest także powodem niskiego współczynnika narodzin. Przyczyny stresu są dwie: pierwsza, to ekonomiczny brak bezpieczeństwa i poczucie zniewolenia; druga, to rywalizacja która jest powszechna w stosunkach międzyludzkich i prowadzi do pogardzania słabszymi i strachu przed silniejszymi.
Dr. Paschalidis wskazuje te przyczyny jako główny powód występowania chorób psychosomatycznych.

Odżywianie

To dostarczanie budulca i także dostarczanie energii do organizmu. To niezwykle ważny proces na w który dr. Paschalidis traktuje jako podstawowy w korygowaniu niedoborów związków i biometali niezbędnych do prawidłowego metabolizmu. Zagadnienie to zostało bardzo dobrze opracowane przez Aureliusza Wilka co zaowocowało powstanie książek- instrukcji zdrowego odżywiania które zostało nazwane Odżywianiem Holistycznym w pełnym tego słowa znaczeniu.

Światło dzienne i magnetyzm

Kosmiczna życiowa energia która przenika do nas wraz ze światłem dziennym, bez którego organizm ludzki nie potrafi funkcjonować. Dzisiaj wiemy że materia i energia to dwie formy tej samej substancji wszechświata. Energie zaś różnie nazywane wzajemnie się zmieniają. Ludzki organizm to transformator energii którą należy dostarczać. Wraz ze światłem dostarczane są organizmom światło zależnym w tym także nam, instrukcje prawidłowego funkcjonowania, dlatego też dr. G Paschalidis podkreśla szczególną potrzebę ustawiania się na ekspozycję światłą dziennego na ponad godzinę codziennie.
Mózg, żelowa tkanka, zawiera w sobie mikroskopijne kryształy magnetytu, które przyciągają lub inaczej mówiąc są podatne na specyficzne rodzaje magnetyzmu kosmicznego. Kryształy przenoszą energię i informacje do rożnych układów naszego mózgu i za pośrednictwem rdzenia kręgowego do wszystkich komórek naszego ciała .W ten oto sposób synchronizowana jest ogólna fizyczna kondycja naszego organizmu, z otaczającym nas środowiskiem.
Jeśli zaburzenia hormonalne nie przekraczają 20% w skali Paschalidisa, energia magnetyczna rozprzestrzenia się w organizmie płynnie i bezproblemowo i wszystkie organy naszego ciała działają w połączeniu, co wyzwala działanie „zapomnianych” zmysłów subtelnych. Przy zaburzeniach wykraczających ponad tą wartość, informacja jest blokowana a przekaz jest przerwany .
Szerzej na ten temat w książkach dr. G Paschalidisa.
Skłonności do zachorowań poszczególnych typów
Typ “A” ma skłonności do chorób wątroby. Typ ten cierpi na gwałtowne zmiany poziomu żelaza we krwi, które poza chorobami wątroby zwiększają także podatność udary mózgu. Potencjalnie gwałtowny wzrost poziomu żelaza może wywoływać udar.
Typ “A” powinien kontrolować za pomocą badań lekarskich poziom żelaza i trójglicerydów we krwi.
Typ “B”, ma zaburzone wchłanianie magnezu które ma wpływ na przyswajanie witaminy D. Na skutek niedoboru magnezu organizm gromadzi witaminę D jelicie grubym, co prowadzi do zespołu jelita drażliwego i żylaków. Gwałtowne wahania poziomu magnezu we krwi są łączone ze wzrostem jej gęstości, co z kolei jest trwałą skłonnością do powstawania skrzepów we krwi, trombofili. Szczególnie ważna cecha u osób po przeszczepach które zażywają leki obniżające krzepliwość krwi.
Typ “B” powinien w konsultacji z lekarzem sprawdzać a w przypadku wystąpienia zaburzenia stale kontrolować poziom magnezu, witaminy D i witaminy B12 we krwi.
Typu “C” ma zaburzone wchłanianie miedzi. Powoduje to zaburzenia w gospodarce witaminą C a ściślej mówiąc w jej wchłanianiu, co wywołuje zmiany jej poziomu we krwi i powoduje kumulowanie witaminy C w naczyniach krwionośnych. Ta dysfunkcja wzmaga łaknienie produktów, zawierających witaminę C i prowadzi do przeładowania nią naczyń krwionośnych. To z kolei wywołuje zwapnienia w naczyniach włoskowatych i w konsekwencji prowadzi do choroby wieńcowej.
Kiedy osoba typu “C” w wyniku badań rutynowych zauważy symptomy choroby, wzrost ilości płytek wapnia we krwi lub początki choroby wieńcowej, powinna w konsultacji z lekarzem kontrolować poziom witaminy C w organizmie.

Szerzej zagadnienia medyczne i predyspozycji Typów do różnych chorób omówiono w książkach G. Paschalidisa.


Istotne zalecenia do korygowania dietą poziomu bio-metali i witamin w poszczególnych typach opisane zostały szczegółowo w książkach: „Uzdrowić Umysł i Ciało” i „Filozofia Przypraw”